Javna nabava

Datum objave: 21. 4. 2020.

Obavijest o pokretanju postupka javne nabave vatrogasnog vozila

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), naručitelj Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan, dana 20. travnja 2020. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi s troškovnikom za

javnu nabavu

vatrogasnog navalnog vozila s produženom kabinom

evidencijski broj: EV 1/20.

Poveznica na dokumentaciju:

  • prethodno savjetovanje – objavljeno 20.04.2020.
  • Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – sačinjeno 27.04.2020.
  • javna nabava – objavljeno 28.04.2020.
  • zapisnik o javnom otvaranju ponuda dana 04.06.2020.
  • zapisnik o pregledu i ocjeni prispjelih ponuda – sačinjeno 26.06.2020.
  • Odluka o odabiru ponude – 26.06.2020.
  • Ugovor o nabavi vozila – 09.07.2020.