Povijest

USTROJ

Povećano doseljavanje 60-ih i 70-ih godina dvadesetog stoljeća u Rijeku te jaki razvoj gospodarskih aktivnosti značajno utječu na povećanje opasnosti od nesreća uzrokovanih ljudskim djelovanjem. U segmentu zaštite od požara primjetna je povećana izloženost požarima i ostalim nesrećama zbog brojne industrije te problem nezadovoljavajuće dostupnosti do svih gradskih četvrti i prigradskih naselja. Ovakvo je stanje, sredinom 1970-ih godina, potaknulo osnivanje niza dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) u riječkom prstenu, koja bi bila dopuna stožernoj vatrogasnoj snazi – riječkoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi te bi svojim kadrovskim i materijalnim resursima omogućila kvalitetnije reagiranje u slučaju požara ili drugih nesreća.

 

1983.-1993.

Godine 1983. za područje Mjesne zajednice (MZ) Viškovo osnovano je DVD Viškovo, čime je strategija osiguranja  riječke urbane zone – po pitanju zaštite od požara – gotovo u potpunosti zaključena. Samo osnivanje društva bilo je potaknuto od strane tadašnjeg Vatrogasnog saveza općine (VSO) Rijeka, uz veliku potporu Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Rijeka i Sekretarijata unutarnjih poslova, koji su od samih početaka pružili značajni materijalni i organizacijski doprinos razvoju društva kako bi ono moglo izvršavati predviđene zadaće na zadovoljavajući način.

Prvi sastav tijela upravljanja društva izabran je na osnivačkoj sjednici Skupštine DVD „VIŠKOVO“ održanoj 11.12.1983. u prostorijama MZ Viškovo, a njih su činili:

Upravni odbor:
– Blažić Radivoj, predsjednik
– Škrobonja Katica, tajnica
– Kružić Stevo, zapovjednik
– Smolčić Ivan, zamjenik zapovjednika
– Tomašević Mirko, blagajnik
– Lenac Dario, član
– Anić Milan, član

Nadzorni odbor:
– Crnić Stanko
– Vizintin Karlo
– Rubeša Kuzma

Vatrogasna postrojba, kao operativno tijelo društva, brzo je postala operativna, jer su mještani naselja Sroki, Viškovo i Marinići – dotada operativni članovi DVD Kastav – prešli u novoosnovano DVD Viškovo. Od Mjesne zajednice dobiven je prostor dotadašnje čitaonice u Srokima, VSO Rijeka donirao je osnovnu opremu te organizirao obuku za nove vatrogasce. Među prvim važnijim zadacima bilo je izgradnja spremišnog prostora, kako bi oprema bila pohranjena u odgovarajućim uvjetima; uskoro je nabavljeno vozilo i prva prijenosna radio-stanica. Slijedeće godine poduzete su i radnje za osnivanje podmlatka u okviru „pionirske jedinice“ u osnovnoj školi, čime su postavljeni preduvjeti pomlađivanja vatrogasnog kadra.

Godine 1985. društvo broji 52 člana, a od krupne tehnike raspolaže malim navalnim vozilima TAM 75 i kombijem IMV, te jednom vatrogasnom pumpom.  Prva velika intervencija, zabilježena je na području Meje i Krasice, u kolovozu 1988. godine, gdje je veći broj vatrogasaca dva dana gasio šumski požar. Slijedeće, 1989. godine nabavlja se prikolica za pumpu, a vozilu TAM 75 ugrađuje se pumpa.

Osamostaljenje Republike Hrvatske i Domovinski rat 1990-ih značajno su utjecali na razvoj cjelokupne vatrogasne službe u državi u pogledu organizacije rada, teritorijalnog ustroja i financiranja. Dio operativnog članstva aktivno sudjeluje u obrani domovine, što za posljedicu ima značajne kadrovske poteškoće u redovnom obavljanju temeljne djelatnosti. U okolnostima rata, velikog broja izbjeglica i smanjene aktivnosti društva, veći dio prostora vatrogasnog doma koristi Caritas župe Sv.Matej, kao skladište humanitarne robe.

 

1993.-2003.

Godine 1994. donosi se novi Statut i djelovanje se u potpunosti usklađuje s novim zakonskim propisima, društvo dobiva naziv: DVD „Halubjan“ – Viškovo, kreće se s omasovljenjem članstva. Godine 1997. društvo broji 33 člana, od čega je svega trećina s položenim nekim vatrogasnim tečajem, izražen je i problem nedostatka odgovarajuće osobne zaštitne opreme dok dio zastarjele opreme i krupne tehnika povećava troškove održavanja.

Iako su 90-te godine obilježene prostornim, tehničkim, kadrovskim i financijskim poteškoćama, vatrogasna postrojba redovito gasi požare na području Kastavštine, Učke i Grobinštine; vatrogasci sudjeluju u preventivnom spaljivanju pojasa uz željezničku prugu te se vrše ljetne preventivne protupožarne ophodnje terena. Pripadnici društva vrše osiguranja na gotovo svim javnim manifestacijama u organizaciji Općine Viškovo.

Brojno stanje članstva 1998. godine, po kategorijama:
– operativni članovi  25
– aktivni članovi  15
– djeca i mladež 26
– pričuvni članovi 5
sveukupno: 71

Osposobljenost operativnih članova (25):
– vatrogasci 22
– vatrogasni časnici 2
– viši vatrogasni časnik 1

Do kraja 1990-ih pokrenuto je rješavanje dva ključna problema – financijskog i prostornog: bitno je unaprijeđen sustav financiranje te su započete aktivnosti na planiranju temeljite rekonstrukcije vatrogasnog doma, koji u to vrijeme još uvijek nema riješen niti sanitarni čvor! Oba segmenta bitan su preduvjet za daljnji razvoj vatrogastva u Općini koja posljednjih desetljeća bilježi kontinuirani rast gospodarskih aktivnosti i stanovništva: 2.629 stanovnika (1971.), 6.918 (1991.), 14.500 stanovnika (2011.).

Godine 2001. g. potpisano je “Pismo namjere o uspostavi prijateljstva i suradnje između DVD Jablan i Halubjan”, iste godine oba društva zajednički sudjeluju na Balu vatrogasaca u Opatiji, združenoj vatrogasnoj vježbi u Jablanu te izletu brodom na otok Cres. Na poziv kolega iz Ilirske Bistrice, članovi DVD Halubjan planinare na tradicionalni vatrogasno-planinarski i kondicijski pohod na Kozlek te na slovenski Snežnik u povodu obilježavanja 120. obljetnice osnivanja Prostovoljnog gasilskog društva Ilirska Bistrica.

 

2003.-2013.

U prvoj polovici 2000-ih započinje razdoblje kontinuirane edukacije vatrogasaca: operativce se potiče i upućuje na razne oblike dodatnog osposobljavanja – tečajeve za stjecanje vatrogasnih zvanja, specijalnosti i vještina te raznih stručnih seminara iz područja vatrogastva, zaštite od požara ili zaštite i spašavanja. Godine 2005., prva dvojica operativaca završavaju osposobljavanje i stječu časnička zvanja, a iste godine, društvo dobiva i prvog vatrogasnog suca.

Novim znanjima i vještinama neposredno se utječe na unaprijeđenje rada u operativi te u aktivnostima s podmlatkom. Društvo cijelo desetljeće, organizira vatrogasna natjecanja na koja dolaze najmlađi pripadnici vatrogasnih organizacija – iz Kastavštine, Liburnije, Škrljeva, Ilirske Bistrice i Jablana. Dugogodišnji uspješni rad s mladeži prepoznat je i izvan područja matične općine, te je Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije (VZPGŽ) društvu dodijelila zadaću sudjelovanja u nacionalnom pilot-programu edukacije djece i mladeži iz područja zaštite od požara. U sklopu programa, naši voditelji mladeži su u osnovnim školama u Viškovu i Čavlima, te u dječjem vrtiću Viškovo, održali predavanja iz vatrogasne preventive te organizirali vježbe evakuacije . Iz projekta je nastala edukativna slikovnica za djecu predškolske dobi po nazivom „Ja znam i pazim“.

Godine 2005. Hrvatska je bila drugi put bila domaćin najveće svjetske vatrogasne natjecateljske manifestacije – Međunarodnog vatrogasnog natjecanja CTIF-a (tzv. Vatrogasne olimpijade.)  Iz cijele VZPGŽ u organizaciju i provedbu natjecanja bila su uključena dva vatrogasca, od kojih je jedan bio član DVD Halubjan. Brojnim natjecanjima i prigodnim izložbama u sklopu Olimpijade, nazočili su i članovi društva za koje je organiziran jednodnevni izlet u Varaždin.

Osvojenim trećim mjestom ekipe dječaka (DM) na županijskom vatrogasnom natjecanju u Cresu 2005.g., dobiva se novi zamah u radu s mladima. Nakon ovog uspjeha uslijedio je novi – muška mladež je osvojila 3. mjesto na županijskom natjecanju u Omišlju 2007. čime su ostvarili plasman na državno natjecanje – prvi u povijesti društva. U Makarskoj, 2008. godine mladež je sudjelovala na 8. državnom natjecanju vatrogasne mladeži i plasirala se u srebrnu skupinu osvojivši 38. mjesto u konkurenciji od 58 natjecateljskih odjeljenja.

Članovi društva daju značajan doprinos ostvarenju ciljeva i zadaća na unaprijeđenja vatrogastva na području cijele županije – kao predavači ili članovi radnih tijela VZPGŽ, poput Upravnog odbora, Zapovjedništva, Savjeta vatrogasne mladeži te raznih povjerenstava.

Ulaganjem u znanje i rad s mladeži, društvo od kraja 90-ih godina brojčano kontinuirano stalno raste. Sudjelovanjem na natjecanjima, osposobljavanjem te drugim oblicima rada s mladeži – boravkom u kampu, ekološkim akcijama, izletima i raznim stručnim posjetama, mladež stječe nova znanja čime se jača i operativna sposobnost vatrogasne postrojbe, kada ti isti mladi – kao osposobljeni vatrogasci, ulaze u operativni sastav društva.

Kamp vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani obuhvaća jednotjedni boravak gdje vatrogasna mladeži putem primijenjene nastave savladava vatrogasni program uz obilje rekreacijsko-sportskog i kulturnog sadržaja. U ulozi zapovjednika kampa, od 2010. godine sudjeluje i naš član, što je svojevrsno priznanje društvu, obzirom da se vođenje kampa povjerava osobama koje su se istakle u radu s mladeži. Kako je kamp međunarodnog karaktera, ovdje borave i grupe iz inozemstva te mladi imaju priliku upoznati i druge običaje te drugačije oblike i načine rada s vatrogasnim podmlatkom. Godine 2010. tijekom boravka u kampu uspostavljeno je prijateljstvo s njemačkom vatrogasnom mladeži iz Fulde, nakon čega su uslijedile posjete u Fuldu i Berlin kao i njihove posjete Viškovu.

 

Od 2013. do danas

U godini obilježavanja tridesete obljetnice osnutka DVD, muška-A ekipa poklonila ja društvu broncu sa županijskog natjecanja u Mošćeničkoj Dragi i time započela niz izvrsnih natjecateljskih rezultata:

– 2013. Mošćenička Draga, 3. mjesto
– 2014. Vrbovsko, 1. mjesto
– 2015. Rijeka, 2. mjesto
– 2016. Klana, 1. mjesto

Osvojenim drugim mjestom na županijskom natjecanju u Rijeci, 2015.g., muška-A ekipa ostvarila je plasman na 7. Državnom natjecanju vatrogasaca, u Puli, 2016.g. gdje je osvojila 30. mjesto i svrstala se u srebrnu skupinu natjecateljskih odjeljenja.

 

Dugogodišnji svestrani i uspješan rad – kako  u operativi tako i u drugim oblicima aktivnosti u vatrogastvu, prepoznat je i cijenjen u širim krugovima, zahvaljujući čemu od 2013. godine predstavnik društva, uz dužnosti u Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije, obnaša i dužnosti u tijelima Hrvatske vatrogasne zajednice  – kroz članstvo u Odboru za informatizaciju (2013.-2017.) te Odboru za vatrogasna natjecanja (od 2017.).

Pripadnici DVD osposobljavaju se i putem međunarodnih tečajeva i vježbi, u okviru prekograničnih projekata, putem bilateralne suradnje te u okviru Mehanizma EU za civilnu zaštitu. Dvojica članova društva sudjelovali su na međunarodnoj vatrogasnoj vježbi Europske unije „MODEX CRES 2019″, u ulozi certifikatora te sudionika vježbe.

Pandemijska 2020.g. ostavila je posljedice na broju mladeži, zbog smanjena aktivnosti koje je  bilo nužno provesti u cilju smanjenja rizika od zaraze SARSCoVvirusom.

Brojno stanje članstva 2021. godine, po kategorijama:
– operativni članovi  28
– izvršujući članovi  1
– pričuvni članovi 7
– vatrogasni veterani 3
– djeca i mladež 17
– ostali članovi 4
sveukupno: 60

Osposobljenost operativnih članova (28):
– vatrogasci (V, V1) 9
– vatrogasni dočasnici (D, D1) 7
– vatrogasni časnici (Č, Č1) 11
– viši vatrogasni časnik 1