Vatrogasna mladež

SEKCIJE / OPERATIVA / VATROGASNA MLADEŽ

U realizaciji svog programa Društvo uključuje djecu i mladež s našeg područja. Cilj je privući što veći broj mladih te ih osposobiti na polju zaštite od požara, kao dijelu tehničke kulture. Posebno je važno kod mladih razvijati ljubav i predanost vatrogastvu kao osnovu budućeg opstanka i djelovanja društva. Na taj se način mladima pruža i mogućnost da aktivno sudjeluju i korisno organiziraju svoje slobodno vrijeme.

demonstracija-za-skolu

Demonstracija vještina spašavanja iz dubina i s visina za djecu OŠ Sv.Matej

Program rada s mladima sastoji se od teorijskog dijela i praktične obuke. Zadaća obuke je usvajajanje tehničkih znanja o vatrogasnoj službi, osnovama gorenja i gašenja, protupožarne preventive te upoznavanje vatrogasnih sprava i opreme. Kroz praktični rad na vježbama simuliranih situacija naučena se znanja nastoje što bolje primijeniti u praksi.

Edukativni izleti, boravak u kampu vatrogasne mladeži  Fažani, vatrogasna natjecanja, natjecanja iz vatrogasne orijentacije…samo je dio aktivnosti kojima se nastoji zainteresirati što veći broj mladih za vatrogastvo.