Zaštita od požara

VATROGASNA OPREMA I TEHNIKA / SAVJETI ZA GRAĐANE

Dajemo nekoliko savjeta pomoću kojih i vi možete doprinijeti vlastitoj zaštiti od požara…