O nama

POVIJEST / USTROJ

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo  Halubjan  je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Općinu Viškovo, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku i okuplja dobrovoljne vatrogasce koji svojim stručnim, dobrovoljnim i humanitarnim radom obavljaju poslove iz djelokrugu vatrogastva i zaštite od požara.

Vatrogasna djelatnost podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija; gašenje požara i spaša­vanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom; pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavlja­nje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Društvo djeluje od 1983. godine a organizirano je sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o vatrogastvu. Vatrogasne intervencije, ljetne protupožarne ophodnje, vatrogasna natjecanja, dežurstva tijekom brojnih manifestacija na kojima se okuplja veliki broj ljudi  ili pomoć građanima, ustanovama i pravnim osobama u rješavanju određenih problema –  samo su dio vidljivih aktivnosti koje vatrogasci provode na području općine neposredno doprinoseći sigurnosti mještana Općine Viškovo.