Sjednica Skupštine društva, 22.12.2021.

Datum objave: 26. 12. 2021.

Sjednica je održana u vatrogasnom domu u Gornjim Srokima.

Najvažniji dokumenti usvojeni na sjednici su: rebalans financijskog plana za 2021. godinu, plan rada za 2022. godinu te razrjeenje i imenovanje člana Nadzornog odbora.