Sjednica Skupštine društva, 18.12.2019.

Datum objave: 21. 12. 2019.

U vatrogasnom domu u Srokima, održana je redovna godišnja sjednica Skupštine društva na kojoj je usvojen rebalans financijskog plana za tekuću godinu kao i planovi za 2020. godinu: financijski plan i plan rada.

Najznačajnije aktivnosti, planirane tijekom slijedeće godine, su pomlađivanje više od dvadeset godina starog voznog parka – nabavkom novog vatrogasnog vozila te opremanje vatrogasnog doma odgovarajućom opremom u svrhu osiguranja kontinuiteta djelovanja vatrogasnog objekta i u okolnostima poremećaja u pružanju javnih elektroenergetskih i komunikacijskih usluga.